ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๓
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๓
ทรงเสด็จ ฯ ถวายผ้าพระกฐิน และทรงเปิดอาคารหอพักสามเณร "กฤษณเวฬุ"
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  
โอกาสนี้ พระราชทานถุงยังชีพและสิ่งของแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
และตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี