ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 3142536
Page Views 3548085
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๐
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๐
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๐

อ้างถึง หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐/๒๒๙๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ)
และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย ความแจ้งอยู่แล้วนั้น 

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่นวันเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินดังกล่าว
จากเดิมเป็นเสด็จพระราชดำเนินวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ 
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam