ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๒
ทรงเสด็จฯ ปี๒๕๖๒

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
____________________

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
___________________

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน 
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒