ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๔
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๐ น. 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
 รัฐสีมาคุณาปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญพระราชกุศล
 ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) และ
ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี