ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โบว์ชัวร์แนะนำโรงเรียน ปี 2555 - หน้า 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 486.91 KB 20936
โบว์ชัวร์แนะนำโรงเรียน ปี 2555 - หน้า 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.7 KB 20832
โบว์ชัวร์ทุนต้นกล้าศาสนทายาท - หน้า 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 483.6 KB 20838
โบว์ชัวร์ทุนต้นกล้าศาสนทายาท - หน้า 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 494.51 KB 20817
ฉบับร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.06 KB 25138
ใบลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69.37 KB 20819
งานวิชาการ
25-02-65 - แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 106