ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพเก่าวัดไผ่ดำ ชุดที่ ๒
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๘ วันอำลานักศึกษารุ่น ๒ ประธานรูปใหม่ "ชุมพร มินพยัคฆ์" หลังจากกล่าวรับมอบงานจากประธานรูปเก่าแล้ว กล่าวต่อในงานที่จะทำต่อไปดูแล้ว "คมในฟัก"
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๗ พระภิกษุสามเณร วัดไผ่ดำ ฟังการอภิปรายของนายสมเจตน์ ธาราทรัพย์ นายอำเภออินทร์บุรี เรื่อง "สังคมและการวิวัฒนาการของมนุษย์"
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๑๘ รายการโต้วาที ระหว่างนักเรียนวัดโบสถ์กับนักศึกษา ก.ญ.ของวัดไผ่ดำ ในวันเดียวกันนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่าง
ภาพถ่ายหมู่ นักธรรมชั้นโท ปี ๒๕๑๘
คณะครูและนักเรียนนักธรรมชั้นเอก ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก เมื่อปี ๒๕๑๘
คณะนักศึกษา มอบของที่ระลึกแด่คณะครู ถึงแม้ว่าของนั้นจะมีค่าน้อย ก็ตาม แต่ความเคารพรักของศิษย์ที่มีต่อครูนั้นย่อมเหนือกว่าสิ่งของทั้งปวง
รับฟังการบรรยาย
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๗ นายสมเจตน์ ธาราทรัพย์ นายอำเภออินทร์บุรี มาอภิปรายถวายความรู้เรื่อง
ประธานนักศึกษารูปแรกของนักศึกษา ปี ๒๕๑๗ รายงานกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่เริ่มจนหมดอายุไป ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ฟังท่านรายงานแล้วพูด ได้คำเดียวว่าซึ้ง
ป้าเล็ก แม่ครัววัดไผ่ดำ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2559,14:57   อ่าน 3929 ครั้ง