ภาพกิจกรรม
๑๖-๐๕-๖๖ กิจกรรมปรับพื้นฐานกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ๘ กลุ่มสาระ

วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
แก่สามณรนักเรียน 

โดยมีฐานแต่ละฐานดังนี้ 
ฐานที่ ๑ ตัวสะกด ห้องประชุมอาคารหอสมุดครูมีเดช
ฐานที่ ๒ ส.ศ ปัง โค วิ เย่!ศาลาแฝกสวนเกษตร  ครูอภิยุต+ครูอรสา
ฐานที่ ๓ decoding Wordsศาลาริมน้ำ สวนเกษตร พระอ.ณัฐชนนท์+ครูปวีณา
ฐานที่ ๔ Infinity Work  กุฏิ ๑๐๐ ปี ครูฉลอง
ฐานที่ ๕ English Talent camp ธรรมสภาพระ  อ.สงกรานต์
ฐานที่ ๖ “วิทยาศาสตร์น่ารู้”ศาลาริมน้ำ  พระอ.โชคชัย+ครูพีรภัทร์
ฐานที่ ๗ “ส่งคำตอบ”ลานขันติ ครูพนิดา 
ฐานที่ ๘ “ได้ยินฉันมั๊ย ฟังอยู่รึป่าว”  หน้าอาคารเรียน  พระอ.นิกร


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
และกิจกรรม Knowledge Management : KM  ให้สามเณรเข้า
ได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มการพัฒนาการเรียนรู้

ทางโรงเรียนได้วางแผนดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับตัว 
เปิดใจ เตรียมพร้อมสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,11:31   อ่าน 724 ครั้ง