ภาพกิจกรรม
๐๓-๐๖-๖๖ - พิธีเททองหล่อพระประทานพร และพระอัครสาวก
พิธีเททองหล่อพระประทานพร และพระอัครสาวก
ในโอกาส พระเดชพระคุณพระเทพปัญญากวี วิวัฒนายุสมมงคล ๘๘ ปี 
ณ มณฑลพิธีวิหารวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๘.๑๕ น. พระภิกษุ-สามเณร และญาติธรรมพร้อมเพรียง ณ 
ลานวิหาร 
- พิธบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พระสงฆ์รับเจริญพระพุทธมนต์ ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
- พระเดชพระคุณพระเทพปัญญากวี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)
เวลา ๐๘.๑๕ น. พระเดชพระคุณพระเทพปัญญากวี คณะญาติธรรม
ประกอบพิธีเทเทองหล่อพระประทานพร และ พระอัครสาวก 
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- พระเดชพระคุณพระเทพปัญญากวี ญาติธรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะญาติธรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร จำนวน ๑๒๐ รูป
-พระภิกษุ - สามเณร สามัคคีรสเพล 
-เป็นอันเสร็จพิธีฯ 
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2566,11:04   อ่าน 525 ครั้ง