ภาพกิจกรรม
๒๒/๐๖/๖๖ - กิจกรรมวันไหว้ครู "วันทา"
กิจกรรมไหว้ครู "วันทา"
เนื่องใน : วันไหว้ครู,วันคล้ายประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อัมพร อมฺพโร)
วันคล้ายวันเกิด สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร)
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุม อาคารกฤษณเวฬุพุทธาราม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2566,15:00   อ่าน 531 ครั้ง