ภาพกิจกรรม
๐๙/๐๘/๖๖ - กิจกรรม"รู้ราก"
กิจกรรม "รู้ราก" 
จัดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๔๕  น.
 
โดย่คณะสภานักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
กิจกรรมบนเวที 
๑.กิจกรรมโต้วาที ญัตติ "คุณธรรมสำคัญกว่าความรู้"
๒.กิจกรรมพากย์หนังสด 

กิจกรรมนอกเวที 
๑.กิจกรรมประกวดการ์ดอวยพรแม่หรือผู้เปรียบเสมือนแม่
๒.กิจกรรมปั้นพุทธปฎิมาในแบบศีลปะสุโขทัย
๓.กิจกรรมออกแบบฟอนต์อักษรไทย 
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2566,09:28   อ่าน 505 ครั้ง