ภาพกิจกรรม
๐๑-๐๑-๖๗ - กิจกรรม “วันที่ฉันจะตื่น”
กิจกรรม “วันที่ฉันจะตื่น”
เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภานักเรียน  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  

ในการนี้ พระครูปลัด ปราโมทย์ สิริเตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
เป็นประธานในพิธี และเมตตาให้โอวาทแก่คณาจารย์และสามเณรนักเรียน 

จากนั้นมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรนักเรียน อาทิ  
- กิจกรรมประกวดซุ้มความภาคภูมิใจในรุ่น 
- กิจกรรมการแสดงในหัวข้อ “อนุสติ 10” 
- กิจกรรม Smart Novice และกิจกรรมอื่น ๆ 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะการวางแผน การทำงานร่วมกัน 
ความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2567,10:12   อ่าน 276 ครั้ง