ภาพกิจกรรม
๑๒-๐๑-๖๗ - ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดอยุธยา
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 

จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจำปีการศึกษา 2566 

ภาคเช้า ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวิหารพระมงคลบพิตร 

ภาคบ่าย ทัศนศึกษา ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค
ในการนี้ ตลอดช่วงภาคเช้า ได้รับความอนุเคราะห์จาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และคณะ ในการบรรยายถวายความรู้
แก่สามเณรนักเรียนและนำชมแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2567,13:59   อ่าน 265 ครั้ง