ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเตรียมสามเณรรายงานตัว
คณะเตรียมสามเณร และผู้ปกครอง ได้เดินทางเข้ามา ส่งบุตรหลาน
เพื่อที่จะได้เรียนต่อ ที่โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 67