ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๔-๐๕-๖๗ - cpa เตรียมภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ดร.ศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร (อาจารย์แม่) 
และคณะครู CPA 

พบปะลูกเณรและเตรียมสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดโครงการปรับพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบ 
ในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 67