ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๔-๐๕-๖๗ - สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
จำนวน ๓๓ รูป/คน
เพื่อรับฟัง เรียนรู้ และเข้าใจ
สู่การพัฒนาสามเณรนักเรียนให้เป็นผู้ “เจริญธรรมะ เจริญความรู้” ต่อไป
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 67