ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาการ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,09:46   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการเขียนเรียงความ ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสามเณรจิตอาสาฯ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,09:33   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เทศน์ถวายพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษเรื่อง
ชื่อนักเรียน : สามเณรปารมี เพียรเสมอ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,09:25   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสั้น ผลงานการแข่งขัน อันดับ ๑ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ทีมงาน"ไผ่ สตูดิโอ"
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,19:50   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสั้น ผลงานการแข่งขัน รองอันดับ ๑ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ทีมงานหนังสั้น
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,19:49   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ ที่ ๔ คัดลายมือ ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : สามเณร พิสิษฐ์สรรค์ สุขจันทร์โท
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,09:53   อ่าน 477 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ ที่ ๔ วิชากระทู้ธรรมเอก
ชื่อนักเรียน : สามเณร วสันต์ วิชัยผิน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,09:51   อ่าน 478 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ ที่๔ ปฎิมากรรมปั้นลอยตัว ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณร ปรเมศ กู่ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,09:49   อ่าน 439 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ ที่๔ ปฎิมากรรมปั้นลอยตัว ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรอทิวัฒน์ วันบุญมา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,09:49   อ่าน 439 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมเชย รองชนะเลิศอันดับ ที่๔ ปฎิมากรรมปั้นลอยตัว ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรสุวัฒน์ ศรีคำมูล
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,09:48   อ่าน 445 ครั้ง