ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการ พัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรับรองอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย Stem,Coding,IoT และ AI กิจกรรม ยุวเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อนักเรียน : สามเณร ศุภลวัฒน์ สุขมั่น
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2567,10:45   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ พัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรับรองอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย Stem,Coding,IoT และ AI กิจกรรม ยุวเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อนักเรียน : สามเณร ธนภัทร พงษ์บรรเทา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2567,10:44   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ พัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรับรองอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย Stem,Coding,IoT และ AI กิจกรรม ยุวเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อนักเรียน : สามเณร นนทกร ประเสริฐก้านตรง
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2567,10:43   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ พัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรับรองอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย Stem,Coding,IoT และ AI
ชื่อนักเรียน : สามเณร กฤตณัฐ กัลยาณมงคล
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2567,10:42   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ พัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรับรองอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย Stem,Coding,IoT และ AI กิจกรรม ยุวเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อนักเรียน : สามเณร ธนากร เลานามสิงห์
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2567,10:41   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ พัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรับรองอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย Stem,Coding,IoT และ AI กิจกรรม ยุวเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อนักเรียน : สามเณร ปริญทัช นามกันยา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2567,10:40   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ
ชื่อนักเรียน : สามเณร โชติภพ นามชาลี
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2566,10:45   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ
ชื่อนักเรียน : สามเณร เอกคชรัตน์ ภูตินันท์นิมิต
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2566,10:45   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ
ชื่อนักเรียน : สามเณร สุทธิเกียรติ ศิริวาริน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2566,10:44   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ
ชื่อนักเรียน : สามเณร บุญมี ทองโชติ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2566,10:43   อ่าน 60 ครั้ง