ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน -
ชื่อนักเรียน : สามเณร วัชรชัย สมศรี
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,14:06   อ่าน 167 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
ชื่อนักเรียน : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,14:04   อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
ชื่อนักเรียน : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,14:02   อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
ชื่อนักเรียน : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,13:58   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
ชื่อนักเรียน : สามเณร ธนากร เลานามสิงห์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,13:55   อ่าน 260 ครั้ง
ชื่อผลงาน : "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว""โครงงานเรือเก็บขยะ IOT"
ชื่อนักเรียน : สามเณรอนันต์ ต้องใจ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,13:49   อ่าน 182 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรโชติพงศ์ โคกโพธิ์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,13:57   อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : สามเณรวุฒิไกร สาระวัน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,13:56   อ่าน 190 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรสยมภู ภูอองทอง
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,13:56   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรวิทวัส เลาเฒ่า
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,13:55   อ่าน 222 ครั้ง