ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ๑๔-๑๑ - ๖๑ - อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา B-NET และ O-NET
ชื่ออาจารย์ : นายฉลอง กลางจันอัด
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2567,10:58  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๔-๑๒-๕๘ - อบรมระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายฉลอง กลางจันอัด
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2567,10:41  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๒๘-๐๙-๖๑ - อบรมการใช้บอร์ด KidBright - NETPIE Platform
ชื่ออาจารย์ : นายฉลอง กลางจันอัด
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2567,10:30  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๓๐-๑๒-๖๕ - นักธรรมศึกษาโท (อุดมศึกษา)
ชื่ออาจารย์ : นายฉลอง กลางจันอัด
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2567,12:59  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๐๕-๐๗-๖๖ - ผู้บริหารดีศรีประยัติ
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2566,10:40  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 05-07-66 - คนดีศรีปริยัติ
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2566,10:30  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๐๕-๐๗-๖๖ - คนดีศรีปริยัติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2566,10:25  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566,11:20  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566,11:12  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
ชื่ออาจารย์ : นายอภิยุต แสงโสดา
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566,11:07  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..