ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,13:22  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายฉลอง กลางจันอัด
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,15:18  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,14:42  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร "สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว" พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,14:39  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,14:35  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว - 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,14:31  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : The Annual Master English Teacher Development Program - 2019
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,14:26  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นนำกล่าวถวายรายงานเป็นประจำทุกปี ๒๕๔๘-๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:06  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 30-09-64 - ผ่านการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:05  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 19-09-64 - ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตและการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผลงาน วิจัยและนวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:05  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..