ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นายฉลอง กลางจันอัด
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,14:24  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มหาบัณฑิต ปริญญาโท
ชื่ออาจารย์ : พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,09:14  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มหาบัณฑิต
ชื่ออาจารย์ : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,09:07  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพ // ปลงสลัดวาง
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,08:51  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,08:47  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นนำกล่าวถวายรายงานเป็นประจำ ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2559,21:22  อ่าน 1473 ครั้ง
รายละเอียด..