ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นนำกล่าวถวายรายงานเป็นประจำทุกปี ๒๕๔๘-๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:06  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 30-09-64 - ผ่านการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:05  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 19-09-64 - ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตและการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผลงาน วิจัยและนวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:05  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 25-09-64 - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ยุค NEXT Normal
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:04  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 26-09-64 - Has Successfully Completed an English is easy General Knowledge Quiz
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:04  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 19-09-64 - ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานรูปแบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:03  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 01-03-64 - ได้เข้าร่วมรับชมการเสวนาออนไลน์ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:03  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 19-05-64 - ผ่านการอบรมออนไลน์และประเมินแบบทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:02  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 16-09-64 - ได้เข้าร่วมชมการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ " ถอดบทเรียนกาประเมินแบบ New Normal จากมุมมองของหน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:01  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 23-01-65 - ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ รหัสผู้ประเมิน AS62-10653
ชื่ออาจารย์ : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูประจำ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,13:41  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..