ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3302773
Page Views 3719981
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ชุมนุม จิตอาสาพาเพลิน
ชุมนุมคณิตศาสตร์
ชุมนุมคณิตศาสตร์
1.ต.ส.ณ.เมธาสิทธิ์  ภูระภา      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.ต.ส.ณ.สุธารัย  ค่ำยัง           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.ต.ส.ณ.เจษฎา  คมมังคละ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.ต.ศ.ณ.วิทวัส  เลาเฒ่า         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5.ต.ส.ณ.อัษฎาวุธ สุขแสงดี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6.ส.ณ.เกษฎา  แสนสุดตา       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7.ส.ณ.ศิววรรษ  กองศรี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
8.ส.ณ.จารุวัฒน์  อุดสุรินทร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9.ส.ณ.ศุภกร  บัวศิลา             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
10.ส.ณ.วุฒิชัย  บุญหนัก         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
11.ส.ณ.ปารมี  เพียรเสมอ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12.ส.ณ.รัฐพล  อินจินดา         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
13.ส.ณ.ภิญโญ  ศิริสวัสดิ์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
14.ส.ณ.สุรธี  ศรีอุด               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
15.ส.ณ.เดชฤทธิ์  มีใจ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
16.ส.ณ.กฤตนัย  โคตรภูงา      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สามเณรนักเรียนได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
2.เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย

อาจารย์ประจำชุมนุม
อาจารย์พนิดา  เล้าประเสริฐ

ภาพกิจกรรมชุมนุม 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คลิก
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam