ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314084
Page Views 3734162
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๐-๒๑ พ.ค.๖๐ อบรม Stem ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี 

เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักเรียนในรายวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และ โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 
พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “Introduction to Engineering” 
และ “Engineering Conceptual Design” 
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ บรรยาย เรื่อง “STEM Education” 

รวมทั้งทีมงานสะเต็มจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 
ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์โอม สถิตนาค 
ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประภาส ทองรัก 
ดร.อารณี โชติโก ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ 
และ อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำกลุ่มภาคปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 60  
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam