ข่าวประชาสัมพันธ์
30-05-65 - กิจกรรม "วันอังคาร จารกรรมความรู้"
กิจกรรม "วันอังคาร จารกรรมความรู้"
ในวันอังคาร  ที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕
โดยงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย
   - กิจกรรม Buddha statue maker
   - กิจกรรม "ถ้าจะฆ่า จะไม่ฆ่าด้วยอาวุธ"
   - กิจกรรม "แฟ้มศิลาจารึก ชีวิตนักผู้สู่ผ้าเหลือง"
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65