ข่าวประชาสัมพันธ์
03-06-65 - ฝึกซ้อมคำขอบรรพชาเป็นสามเณร
เตรียมสามเณร ฝึกซ้อมคำขอบรรพชาเป็นสามเณร
โดยมีพระอาจารย์ พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร และสามเณรพี่เลี้ยง 

เป็นผู้ฝึกซ้อมการออกอักขระ จังหวะ และทำนองเสียง 
เพื่อยังความพร้อมเพรียงและให้เกิดความงดงามในพิธีกรรมอันสำคัญแห่งชีวิต 
สู่ความเป็นสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65