ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๘-๐๘-๖๕ - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรม "เหลียวหลังแลหน้า : จากวันแม่สู่วันวิทย์"

วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย คณะกรรมการสภานักเรียน

ปรารภเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

และวันวิทยาศาสตร์ไทย ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้


โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ 

กิจกรรมนอกเวที

๑.กิจกรรม “การ์ดอวยพรวันแม่” 

๒.กิจกรรมวาดภาพ   “ปิกัสโซ่อาย”

     มัธยมต้น     : หัวข้อ ๙เดือนเตือนใจ 

     มัธยมปลาย :  มัลติเวิร์สแห่งวิทยาศาสตร์

๓.กิจกรรม “ภาพ : ซาบซึ้งตรึงใจ”

๔.กิจกรรม “ภาษาคน ภาษาธรรม”


กิจกรรมบนเวที

 ๑.กิจกรรม “My Mom in My Memory”

  ๒.กิจกรรม  Science - Show and Share 

  ๓.กิจกรรม  The Scientist in My Heart


สำหรับกิจกรรมนักเรียนครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างทักษะ

ทางวิชาการแก่สามเณรนักเรียน


โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65