ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314104
Page Views 3734182
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
โครงงานกังหันน้ำอัตโนมัติ
                                                                   บทนำ

      วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสำคัญมากในปัจจุบันการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานจึงถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวก เข้ามาช่วยเหลือและปรับปรุงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น  
      โดยที่โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่เปิดสอนและให้การศึกษาแก่สามเณร ซึ่งในบริเวณโรงเรียนจะมีสระน้ำที่หน้าตึกพักและหลังตึกพักกฤษณเวฬุ เป็นแหล่งน้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์ จากการสังเกตของคณะผู้จัดทำในระยะเวลา ๑ เดือน พบปัญหา คือ น้ำเน่าเสีย  และส่งผลให้ปลาที่อยู่ในสระน้ำตาย เนื่องจากน้ำไม่มีการหมุนเวียน 
       จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกิดแนวคิด ในการแก้ไขปัญหาโดยจัดทำกังหันน้ำแบบอัตโนมัตินี้ขึ้นมา โดยได้มีแรงบันดาลใจ แนวคิด หลักการ มาจากพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการเก็บข้อมูลของแบบจำลองดังกล่าว จึงนำมาสู่การขยายโครงงานสู่พื้นที่จริงในปี  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ นี้ เพื่อกำหนดและควบคุมเวลาเปิด – ปิด กังหันน้ำแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อสภาพน้ำในสระน้ำ รวมถึงประหยัดเวลาในการเปิดปิดกังหันน้ำแบบอัตโนมัติ และค่าใช้จ่ายในการดูแล สระน้ำที่หน้าตึกพักและหลังตึกพักกฤษณเวฬุ

        ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงตระหนักถึงความสำคัญและคิดแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงงาน กังหันน้ำแบบอัตโนมัติขึ้นมา โดยกังหันน้ำเป็นแบบทุ่นลอย เพื่อให้สามารถปรับตามปริมาณของน้ำในแต่ละวัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำการจัดทำโครงงาน ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
        ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำ จะได้นำมาใช้งานทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงที่สนใจต่อไป  โดยกังหันน้ำแบบอัตโนมัติ มีหลักการทำงานโดย  จะทำงานผ่านทางการสั่งการจากระยะไกล คือ ผ่านทางสมาร์ทโฟน


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam