ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๒-๐๕-๖๗ - พิธี (อ่าน 6) 23 พ.ค. 67
๒๐-๐๕-๖๗ - "เข้าเรียนวันแรก" (อ่าน 4) 23 พ.ค. 67
๑๔-๐๕-๖๗ - สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (อ่าน 21) 15 พ.ค. 67
๑๔-๐๕-๖๗ - cpa เตรียมภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อ่าน 13) 15 พ.ค. 67
๑๓-๐๕-๖๗ - สอบวัดความรู้นักเรียนใหม่ (อ่าน 13) 15 พ.ค. 67
09-05-67 - คณะสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามาดำเนินวางระบบอินเตอร์เน็ต (อ่าน 5) 15 พ.ค. 67
ภาพเตรียมสามเณรรายงานตัว (อ่าน 69) 05 พ.ค. 67
๒๒-๐๔-๖๗ - เยี่ยมโครงการบรรชพาสามเณรภาคฤดูร้อน (อ่าน 70) 23 เม.ย. 67
๐๙-๐๔-๖๗ - สังฆทานและเครื่องเขียนพระราชทาน ๒๕๖๗ (อ่าน 96) 12 เม.ย. 67
๐๓-๐๔-๖๗ - ถวายการต้อนรับ พระครูปัญญากิตติยาคม (ไสว ฐิตฺตมโน) (อ่าน 90) 04 เม.ย. 67
๒๕-๒๖-๒๗ - คณะอาจารย์เข้าเยี่ยมบ้านสามเณร (อ่าน 101) 28 มี.ค. 67
๒๓-๐๓-๖๗ - พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 32) 26 มี.ค. 67
๐๔-๐๓-๖๗ - พิธีปิดโครงการอบรมบาลี (อ่าน 37) 08 มี.ค. 67
๑๑-๐๒-๖๗ - สามเณรชั้น ม.๓ สอบโอเนต (อ่าน 28) 08 มี.ค. 67
๒๔-๐๒-๖๗ - พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา (อ่าน 27) 08 มี.ค. 67
19-02-67 - สามเณรพบปะศิษย์เก่า (อ่าน 47) 19 ก.พ. 67
๑๒-๐๒-๖๗ - แนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 34) 14 ก.พ. 67
๑๐-๐๒-๖๗ - แนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 33) 14 ก.พ. 67
๒๒-๐๑-๖๗ เยี่ยมบ้านสามเณรนักเรียนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน (อ่าน 42) 24 ม.ค. 67
01-01-67 - กิจกรรม “วันที่ฉันจะตื่น” (อ่าน 55) 04 ม.ค. 67
๑๒-๑๒-๖๖ - กิจกรรมสันทนาการ (อ่าน 80) 13 ธ.ค. 66
๑๒-๑๒-๖๖ - มอบพระ แก่อาจารย์ มทร. (อ่าน 52) 13 ธ.ค. 66
๐๙-๑๒-๖๖ - อนุโมทนาบุญ ชมรมศิษย์เก่าไผ่ดำ (อ่าน 49) 13 ธ.ค. 66
๑๒-๑๒-๖๖ - พิธีปฐมนิเทศแผนกบาลี (อ่าน 46) 13 ธ.ค. 66
๑๑-๑๒-๖๖ - พระปลัดกิตติวีรวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ถวายความรู้ (อ่าน 65) 13 ธ.ค. 66
๑๐-๑๒-๖๖ - ถวายมุทิตาจิต พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี, ดร. (อ่าน 50) 13 ธ.ค. 66
๐๗-๑๒-๖๖ - กิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 42) 13 ธ.ค. 66
๐๒-๑๒-๖๖ - กิจกรรม (อ่าน 80) 06 ธ.ค. 66
๑๔-พ.ย-๖๖ - จิตอาสาฯ ทำความสะอาด (อ่าน 57) 18 พ.ย. 66
๒๓-๑๐-๖๔ - รับรางวัลชนะเลิศ "แนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์" (อ่าน 79) 02 พ.ย. 66
๐๖-๐๙-๖๖ - โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ วรรณกรรมด้วยพุทธวิถี (อ่าน 71) 10 ต.ค. 66
๐๓-๑๐-๖๖ - โครงการอบรม การเกษตรแม่นยำและการประยุกต์ (อ่าน 74) 10 ต.ค. 66
๐๒-๑๐-๖๖ - อบรมทันตกรรมวิทยา (อ่าน 86) 03 ต.ค. 66
๒๕-๒๖ - อบรมโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (อ่าน 78) 03 ต.ค. 66
๒๒-๐๙-๖๖ - กิจกรรมอบรมศิลปหัตถกรรม (อ่าน 116) 24 ก.ย. 66
๒๑-๐๙-๖๖ - สอบปลายภาคเรียน ที่ ๑ (อ่าน 93) 24 ก.ย. 66
๒๕-๐๘-๖๖ - วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 132) 07 ก.ย. 66
๐๖-๐๙-๖๖ - ค่ายยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (อ่าน 103) 07 ก.ย. 66
๐๑-๐๙-๐๗ - มหัศจรรย์แห่งจินตนาการ (อ่าน 81) 07 ก.ย. 66
๑๘-๐๘-๖๖ - อบรมโครงการยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (อ่าน 106) 22 ส.ค. 66